Das Notizbuch von ka2ka ― ka2kaの雑記帳

お気に入りオペラ歌手(11)サラ・コノリー(Sarah Connolly, 1963-, 英)(Ms)

▼サラ・コノリー(Sarah Connolly, 1963-, 英)mezzo-soprano


by ka2ka55 | 2015-06-14 17:45 | オペラ | Comments(0)