Das Notizbuch von ka2ka ― ka2kaの雑記帳

注目オペラ歌手(1)ザビーヌ・ドゥヴィエル(Sabine Devieilhe, 1985-, 仏)(col-S)

▼ザビーヌ・ドゥヴィエル(Sabine Devieilhe, 1985-, 仏)(col-S)by ka2ka55 | 2014-10-26 01:40 | オペラ | Comments(0)